Κατά τη είσοδο σας στο parking δηλώστε ότι θα παρευρεθείτε στην εκδήλωση της HP & Intel στον ΕΒΔΟΜΟ.
Θα σας δοθεί ένας QR κωδικός σε έντυπη μορφή για την δωρεάν στάθμευση. Αν δεν σας δοθεί, παρακαλώ ζητήστε το από το ταμείο του σταθμού.